Muzikoterapia

Aktívna muzikoterapia

Tlkot srdca matky je prvé čo vnímame niekoľko týždňov v jej lone ešte pred narodením. Nádych a výdyc...

Nástroje

Čo Vás naozaj zaujme na novom nástroji? Zaujímavý vzhľad, prekvapujúci a atraktívny zvuk, ktorý možn...

Ponuka muzikoterapie

Individuálna a skupinová aktívna muzikoterapia, rodinná muzikoterapia, teambuilding s prvkami muziko...

Realizované projekty

Od roku 1999 oficiálne realizujeme projekty aktívnej muzikoterapie a odborné, zážitkové vzdelávanie ...

Zvuková masáž

Stimulácia, relaxácia, odbúranie stresu a vnútorných blokov, rýchle uvoľnenie klienta. Zvuková masáž...

Žriedlo

Aplikovaná muzikoterpia je výborná, odborná a pri tom zrozumiteľná publikácia, ktorú napísali p...