Zvuková masáž

Stimulácia, relaxácia, odbúranie stresu a vnútorných blokov, rýchle uvoľnenie klienta. Zvuková masáž môže byť využívaná mnohými, rôznymi spôsobmi v rozmanitých prostredia k relaxácii a odbúraniu stresu vo wellnes centrách a rehabilitačných a zdravotných zariadeniach, k  zachovania zdravia a zlepšenie kvality života v škôlkach, špeciálnych pedagogických zariadeniach, domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov a mnoho iných.
Zvuková vibrácia môže pomôcť v každodennej práci psychológa, psychiatra aj pedagóga k rýchlemu a účinnému dosiahnutiu uvoľneného stavu klienta, hlavne na začiatku masáže alebo terapeutického sedenia.

Jednou z techník účinných pri edukačnej práci s klientmi so špeciálnymi potrebami  je bazálna stimulácia. Jedná sa o sprostredkovanie elementárnych podnetov na úrovni, ktorá je pre klienta dobre zrozumiteľná. Vibračná terapia ponúka nový, účinný a kvalitatívne veľmi hodnotný spôsob nadviazania kontaktu s klientom, čo je predpokladom pre jeho ďaľší rozvoj. Vužívame multisenzoriálne vnímanie, keď zvukové vlny nespracovávajú iba sluchom, ale aj ďalšími kanálmi. Zvuk a zvukové vibrácie tak pôsobia na celý organizmus. Primerané podnety vedú k zlepšeniu funkcií aj tam, kde chýba, alebo kde nie je dostatočná vlastná aktivita. Základným cieľom bazálnej stimulácie je vytvoriť predpoklady pre komunikáciu a spoluprácu. Bazálna stimulácia z pohľadu muzikoterapie môže byť realizovaná špeciálnymi muzikoterapeutickými nástrojmi.

Muzikoterapeutické nástroje pre zvukovú masáž a vibračnú terapiu sú určené pre individuálnu prácu, pri ktorej dochádza k osobnému kontaktu a vzájomnému zdieľaniu. Všetky nástroje sú vyrobené z prírodných materiálov, dreva a kovu. Preto ponúkajú nádherný a prirodzený akustický zvuk, bez elektromagnetického smogu a šumu. Využíva sa hlavne štrbinový bubon veľkých rozmerov, rezonančná posteľ a rezonančné kreslo v rôznych prevedeniach, na ktorých dochádza ku kontaktu tela a nástroja na značne veľkej ploche a následne silnému, stimulujúcemu prenosu vibrácií. Kalimba, tibetské a kryštáľové misky značne rozširujú vibračné spektrum a tónový rozsah týchto nástrojov.