Žriedlo

  • Aplikovaná muzikoterpia je výborná, odborná a pri tom zrozumiteľná publikácia, ktorú napísali pani PhDr. Elena Amtmannová, Mgr. Eleonóra Jarosová, Mgr. Tímea Kardos. Nájdete v nej základné informácie a katalóg hier pre deti a dospelých. Voľne si ju môžete stiahnuť na www.prolp.sk.
  • www.muzikoterapia.eu, Mgr. art. Jaroslava GAJDOŠÍKOVÁ ZELEIOVÁ, PhD. a PaedDr. Martina KRUŠINSKÁ, PhD. vo svojich vzdelávacích kurzoch integrujú etno-pedagogické a muzikoterapeutické prístupy do hudobno-edukačnej teórie a praxe. Na stránke nájdete prehľadný zoznam publikácií o muzikoterapii.
  • www.muzikoterapie.org, PhDr. Jana Procházková a Mgr. et Mgr. Jitka Pejřimovská, ikony českej muzikoterapie a autorky akreditovaného vzdelávania Muzikoterapia v edukačnej praxi.
  • www.muzikoterapie.cz, stránka Matěje Lipského plná informácii o kurzoch a vzdelávaní, rozhovorov, článkov a literatúry.