Ponuka muzikoterapie

Individuálna a skupinová aktívna muzikoterapia, rodinná muzikoterapia, teambuilding s prvkami muzikoterapie, zážitkový seminár, poradenstvo.

Akusticko-rezonančná muzikoterapia na špeciálnom lôžku Soundwave vám je k dispozícii v útulnom priestore priamo vo Zvolene. Je vhodná pri strate energie prepracovanosti a strese. ako posporná terapia pri psychických poruchách, emočných traumách a poúrazových stavoch, terapia pre ľudí so špeciálnymi potrebami, hyperaktivite a závislosti. Podporuje rorzvoj osobnosti. Muzikoterapeutické sedenie trvá hodinu a termín si môžete dohodnúť na info@drumbla.sk, alebo 0904479524.

Individuálna muzikoterapia ako podpora pri zvládaní krízových situácií, odbúranie stresu, rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, pre ľudí so špeciálnymi potrebami, detí z rizikových skupín a mladých v závislosti.

Rodinná muzikoterapia Hravá forma práce s rodinou ako uceleným systémom.

Skupinová a individuálna muzikoterapia pre organizácie v oblasti sociálnych služieb, zdravotnícke a wellness zariadenia.

Teambuilding s prvkami muzikoterapie s využitím afrických bubnov.

Zážitkový seminár Základy rytmickej muzikoterapie.

Poradenstvo pri výbere formy a typu muzikoterapie a vhodných muzikoterapeutických nástrojov s ohľadom na terapeutický cieľ.

Zabezpečenie a servis muzikoterapeutických nástrojov.