Nástroje

Čo Vás naozaj zaujme na novom nástroji? Zaujímavý vzhľad, prekvapujúci a atraktívny zvuk, ktorý možno niečo asociuje, jeho príjemné zafarbenie alebo jemné aliktvotne tóny, a hneď potom možnosť vedieť si na ňom zahrať. To všetko sú dôležité vlastnosti nástroja vhodného pre  aktívnu muzikoterapiu. Poznáme zmenšené podoby hudobných nástrojov Orffovho inštrumentára, ktoré sú vhodné do detských rúk. Veľmi dôležitá pri ich výbere je kvalita zvuku nástrojov.

Veľkú silu tradície a muzikoterapeutický potenciál má v sebe fujara a koncovka. Sú to nástroje s celým spektrom alikvótnych tónov, ktoré sú, po miernej úprave ľahko ovládateľné. Fujarka je prekvapivo vhodná pre individuálnu muzikoterapiu s deťmi s autistickým syndrómom a koncovka pre skupinovú s klientmi v každom veku. 

Existuje množstvo netradičných hudobných nástrojov, ktoré sú svojim vzhľadom aj zvukom pre našu kultúru neznáme, no ktoré sa dajú vhodne využiť v muzikoterapeutickej praxi. Ide o rytmické nástroje, rôzne druhy hrkálok a bubnov a jednoduché strunové nástroje, ktoré majú pôvod v domorodých kultúrach celého sveta. Tieto nástroje sú veľmi ľahko zvládnuteľné, majú atraktívny vzhľad, kvalitný zvuk bohatý na alikvotne tóny a ponúkajú rozmanitú škálu druhov a farieb zvukov. Je to veľká skupina rámových a afrických bubnov, zvonce a hrkálky rôznych tvarov, Boomwhacker, steel drum, balafon, ocean drum, štrbinový bubon, dažďové palice, kalimba, lýra, monochord a mnoho ďalších.

Rytmické nástroje môžeme rozdeliť do dvoch hlavných kategórií

  1. rytmické nástroje s určitým ladením
  2. rytmické nástroje s neurčitým ladením

Medzi ladené nástroje s určitým ladením radíme balafon a štrbinový bubon, Boomwhackers, steel drum a kalimbu. V terapeutickej práci odporúčam využívať melodické rytmické nástroje v pentatonickom ladení. Veľkú skupinu neladených rytmických nástrojov, t.j. nástroje s neurčitým ladením tvoria bubny, drevené nástroje, kovové nástroje, hrkálky a škrabky. Zdôrazňujem, že nie všetky sú vhodné pre prácu so skupinou detí so špeciálnymi potrebami.

Z vlastnej skúsenosti ako najvhodnejšie považujem: Basové bubny (Dundun, Surdo), Africké bubny (Djembe, Congo), Rámové bubny ( Table drum, Buffalo drum, Ocean drum, Sound shape), Štrbinové bubny, Boomwhacker, Kalimbu, väčšinu hrkálok, škrabiek a zvoncov.
 
Basové bubny Dundun, pôvodom zo západnej Afriky a Surdo z Brazílie sú typické hlbokým, teplým tónom. Mohutný zvuk, ktorý je vyludzovaný paličkou, asociuje pulz, alebo tep srdca. Ich úlohou je jednoduchým rytmom vytvoriť bezpečný základ pri skupinovej improvizácii.

Na africký bubnoch Djembe a Congo sa tón vyludzuje hrou rukami. Ich tónový rozsah zahrňuje hlboký bass aj vysoký, ostrý tón. Umožňujú veľmi dynamickú, intenzívnu a stimulujúcu hru. Podobne ako basové bubny, sú pevné a odolné, vhodné pre skupinovú hru, no nájdu uplatnenie aj pri individuálnej práci. Je veľmi vhodné, aby tieto bubny boli prispôsobené a umožňovali hru bez potreby pridržiavania, čo je prekážkou najmä pri rôznych druhoch postihnutia.

Buffalo drums sú ľahké, univerzálne rámové bubny, odolné voči mechanickému poškodeniu aj vlhkosti (napr. poslintanie). Pri hre sa držia v ruke, čím umožňujú využitie pri rytmicko-pohybových hrách.

Table drum je rámový bubon veľkých rozmerov na stojane. Hrá na ňom paličkami súčasne viac detí, sústredených okolo v kruhu. Vytvára priestor pre komunikáciu, či už v individuálnej, alebo skupinovej práci.

Ocean drum je rámový bubon s dvomi blanami, naplnený drobnými guličkami. Vrchná blana je priesvitná, čo umožňuje sledovať pohyb guličiek v bubne po spodnej blane. Na nej je grafika znázorňujúca podmorský svet. Zvuk, imitujúci more, sa vytvára jemným nakláňaním bubna, čo umožňuje rozvíjať motoriku.

Sound shape tvorí sada jednoduchých, ľahkých bubnov rôznych geometrických útvarov. Sú výrazne rozlíšené farbami, veľkosťou a zvukom. Majú veľké uplatnenie vo výchovnej činnosti pri spoznávaní tvarov, farieb, diferenciácii zvukov a rôznych skupinových hrách.

Štrbinový bubon patrí medzi melodické, rytmické nástroje. Má tvar dutého, dreveného hranolu rôznych veľkostí. Na jednej zo stien sú vyrezané lamely, na ktoré sa udiera paličkami. Zvuk má mäkký a príjemný. 

Sada ľahkých, odolných, farebne atraktívnych plastových trubíc sa nazýva Boomwhacker. Výška tónu jednotlivých trubíc, ktorá je presne vyladená, odpovedá jej dĺžke a farbe. Zvuk sa vydáva úderom o seba alebo o zem. Sú s obľubou a často využívané v edukačnej praxi na celom svete. Hra s nimi je veľmi zábavná.

Kalimba pôvodom z Afriky, sa nazýva aj prstové piano. Tóny sa vyludzujú jemným pohybom prstov po kovových lamelách uchytených na drevenej ozvučnici. Kalimba je zvukovo veľmi atraktívny nástroj pre rozvoj jemnej motoriky.

Veľmi osobitá medzi perkusiami je Dažďová palica. Je to vysušený driek kaktusu naplnený kmienkami. Otáčaním a prevracaním znie dažďová palica dlhotrvajúcim, prekvapivo autentickým, trblietavým zvukom dažďových kvapiek. Môžete docieliť zvuk od jemného mrholenia až po riadny lejak. Fascinujúci zvuk ktorý ukľudní, alebo motivuje k pohybu.