Projekty - Semináre

Od roku 1999 oficiálne realizujeme projekty aktívnej muzikoterapie a odborné, zážitkové vzdelávanie v tejto oblasti.

Realizované projekty:

 • Použitie rámových bubnov v aktívnej muzikoterapii, Domov sociálnych služieb KOMPA, Banská Bystrica, 1999/2000
 • Hra s rytmom ako terapeutický prostriedok, Špeciálna základná internátna škola, Banská Bystrica, 2000
 • Africké bubny v muzikoterapii s mentálne postihnutými, Dss Symbia, Zvolen, 2002/2004
 • Rekreačná muzikoterapia - Chorvátsko, pre Materské centrum A-čko, Praha, 2004
 • Sila bubna, séria seminárov, Česká republika, 2004
 • Aktívna muzikoterapia pre deti a mladistvých so špeciálnymi potrebami, Dss Symbia Zvolen, Dss Doména Žiar nad Hronom, Dss Lazovná Banská Bystrica, Dss Detva, Dss Slatinka, Dss Vidiná, 2005/2008
 • Africké bubny v muzikoterapii s mentálne postihnutými, VÚC Trnava, Dss Rohov, Dss Šoporňa, Dss Jahodná, 2007
 • Muzikoterapia ako teambuilding, ZŠ Riazanská, Bratislava,2007
 • Aktívna muzikoterapia s autistickými klientmi, Regionálne centrum autizmu, Žilina Bánová, 2007/2008
 • Aktívna muzikoterapia detí s autistickým syndrómom v Špeciálnej základnej škole Kysucké nové mesto, 2008/2009
 • Africké bubny v muzikoterapii s mentálne postihnutými – II., VÚC Trnava, Dss Rohov, Dss Šoporňa, Dss Jahodná, 2008
 • Zavedenie aktívnej muzikoterapie v Domovoch sociálnych služieb, pre VÚC Banská Bystrica, Dss Hrabiny, Dss Kompa v Banskej Bystrici, Dss Detva, Dss Slatinka, Dss Veľký Blh, Dss Drábsko, Dss Pohorelá Maša, Dss Doména v Žiari nad Hronom, 2008/2009
 • Aktívna muzikoterapia mladistvých v resocializácii, NÁVRAT - Resocializácia drogovo závislých osôb, Kráľová, 2008/2009
 • Aktívna muzikoterapia detí s autistickým syndrómom , Denný detský stacionár – DEDESO, Hnúšťa, 2008/2009
 • Program podpory rodiny muzikou (rodinná aktívna muzikoterapia), o.z. Návrat, Banská Bystrica, od 2008
 • Africké bubny v muzikoterapii s mentálne postihnutými – III., VÚC Trnava, Dss Rohov, Dss Šoporňa, Dss Jahodná, Dss Symbia, 2009
 • Moderné formy bazálnej stimulácie (vibroakustická muzikoterapia) pre deti a dospelých s autizmom a s ťažkým zdravotným postihnutím, pre VÚC Banská Bystrica, DSS Hrabiny, DSS Kompa v Banskej Bystrici, DSS Detva, DSS Slatinka, Dss Symbia, Dss Doména v Žiari nad Hronom, 2010/2011

Realizované vzdelávanie:

 • Základy rytmickej muzikoterapie, kurz pre zamestnancov Domovov sociálnych služieb VÚC Banská Bystrica, 2008
 • Základy rytmickej muzikoterapie pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vzdelávanie pre zamestnancov Detských integračných centier, Metodicko-pedagogické centrum, Banská Bystrica, 2009
 • Aktívna muzikoterapia v zariadeniach sociálnych služieb, odborný seminár, VÚC Banská Bystrica, DD a DSS Sušany, 2009