Knižnica

Literatúra – Muzikoterapia

 • Aplikovaná muzikoterpia je výborná, odborná a pri tom zrozumiteľná publikácia, ktorú napísali pani PhDr. Elena Amtmannová, Mgr. Eleonóra Jarosová, Mgr. Tímea Kardos. Nájdete v nej základné informácie a katalóg hier pre deti a dospelých. Voľne si ju môžete stiahnuť na www.prolp.sk.
 • www.muzikoterapia.eu, Mgr. art. Jaroslava GAJDOŠÍKOVÁ ZELEIOVÁ, PhD. a PaedDr. Martina KRUŠINSKÁ, PhD. vo svojich vzdelávacích kurzoch integrujú etno-pedagogické a muzikoterapeutické prístupy do hudobno-edukačnej teórie a praxe. Na stránke nájdete prehľadný zoznam publikácií o muzikoterapii.
 • www.muzikoterapie.org, PhDr. Jana Procházková a Mgr. et Mgr. Jitka Pejřimovská, ikony českej muzikoterapie a autorky akreditovaného vzdelávania Muzikoterapia v edukačnej praxi.
 • www.muzikoterapie.cz, stránka Matěje Lipského plná informácii o kurzoch a vzdelávaní, rozhovorov, článkov a literatúry.

Literatúra – Školy hry

 • Konečne naozaj kvalitné školy na rôzne etnické nástroje od majstrov, s notáciou a množstvom informácií o kultúrnom pozadí nástrojov !
 • Balafon Aly Keita, 2 DVD + Kniha 90 strán, anglicky-francúzsky
 • Darabuka Ali Alaoui, 2 DVD + Kniha 113 strán, anglicky-francúzsky
 • Tabla Shankar Ghost, 1 DVD + Kniha 82 strán, anglicky-francúzsky
 • Samba de Enredo, 1 DVD + Kniha 60 strán, anglicky-francúzsky
 • Djembe Ibro Konate, Kniha 126 strán + 2 CD, nemecky
 • Rámový bubon David Kuckhermann, 1 DVD, anglicky-nemecky-španielsky

Ceny sú len orientačné. Vrátane DPH.