Projekt Kreatívna dielňa DrumKat

ÚDAJE O PROJEKTE

Kód projektu: 302031G696
Názov projektu: Kreatívna dielňa DrumKat
Výzva: IROP-PO3-SC31-2016-5 - Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora).
Zmluva: MK-35/2019/302031G696

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU:

DRUMBLA s. r. o. funguje od roku 2009. Od svojho vzniku sa zamerala na predaj hudobných nástrojov vhodných na muzikoterapiu. Tieto nástroje dováža a následne predáva prostredníctvom e-shopu a showroomu vo Zvolene. Okrem predaja nástrojov sa zaoberá korporátnym bubnovaním, čo je skupinové bubnovanie pre potreby budovania tímu. Cieľovými skupinami sú zamestnávatelia, animátori, pedagógovia, muzikoterapeuti, centrá voľného času, školské a predškolské zariadenia atď. Predaj firmy podporuje spolupráca s občianskym združením DRUMBLA – komunitné centrum, ktoré sa venuje muzikoterapii. Pre podporu rastu firmy, prišla so zámerom vytvoriť výrobnú prevádzku a pracovné miesto pre remeselníka. Tento bude malosériovo vyrábať dva nové produkty. Jeden je multifunkčným nástrojom - doplnok do interiéru, didaktická pomôcka aj hudobný nástroj - sada DRUMBLAN. Druhý je neštandardný módny doplnok, ktorý sa dá využiť na rôzne príležitosti pre svoju variabilitu stvárnenia. Ide o drevenú tašku KAT. Takže predmetom projektu je vytvorenie pracovného miesta pre nezamestnaného remeselníka evidovaného na UP, vytvorenia prevádzky - pracoviska zariadeného technológiou, ktorú nakúpi firma z projektu, prenájom priestorov na prevádzku, podpora predaja produktov reklamnou kampaňou, ako aj samotné dokončenie vývoja produktov (patenty, dizajn).

Informácie o projekte nájdete na: https://www.itms2014.sk/projekt?id=1cf41324-06e8-4c99-bfe6-b3b523810a86
Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nájdete na: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4388393&l=sk

Prílohy na stiahnutie