Muzikoterapeut

Miro Randuška, člen: SAMT - Slovenská Asociácia Muzikoterapie, MIČR - Muzikoterapeutický Institut Českej Republiky, EMTC - Európska Muzikoterapeutická Konfederácia, vyštudoval som špeciálnu pedagogiku - psychopédiu na KU v Ružomberku a muzikoterapiu na TUL v Liberci u Jitky Pejřimovskej a Jany Prochádzkovej, absolvoval výcvik Akustickovibračnej muzikoterapie u Boehme music a výcvik DrumCircle facilitátora.

Založil som Drumbla - komunitné centrum, v rámci ktorého realizujeme jedinečné projekty muzikoterapie.

Vediem Original Rhythm Team s ktorým ponúkame Korporátne bubnovanie ® nielen firmám, ale aj školám a neziskovým organizáciám.

Spolupracujem s  Domovami sociálnych služieb v správe VUC Banská Bystrica a VUC Trnava, NÁVRAT - Resocializácia drogovo závislých osôb, Kráľová, o.z. Návrat, Banská Bystrica, Metodicko-pedagogické centrum, Banská Bystrica, Regionálne centrum autizmu Žilina, Regionálne centrum autizmu  Zvolen, Katolícka Univerzia.