Team building

Team building

Spoločné bubnovanie je najstaršou formou budovania, rozvoja tímov a tímovej spolupráce! V Afrike a väčšine kultúr z celého sveta (vrátane slovanských kmeňov) sa používali techniky spoločného bubnovania pred prijatím dôležitého rozhodnutia.

Vďaka spoločnému hraniu sa celá komunita ocitla na rovnakej úrovni, čo umožnilo väčšiu efektivitu v spoločnej komunikácii. Pri spoločnom bubnovanie sú dôležité pravidlá komunikácie ako schopnosť načúvať a schopnosť byť zrozumiteľný (zrozumiteľný), reagovať v pravý čas, nie skôr nie neskôr (načasovanie), schopnosť vedenia ostatných (leadership), vzájomnej pomoci (kooperácia) alebo uvoľnenie napätia (stress management) .

Niet divu, že práve pre tieto funkčné paralely so svetom obchodu sa začali využívať techniky spoločného bubnovania pre rozvoj korporátnych tímov. Vžilo sa označenie tzv drum circle ( kruh bubnov ), čo je forma spoločného bubnovania, ktorá vychádza z atavistických koreňov spoločného kmeňového hrania.

Účastníci sedia v kruhu a hrajú spoločne pod vedením facilitátora na bubny či iné perkusné nástroje. Nejde primárne o vytváranie hudby, ale o spoločný zážitok z hľadania spoločného rytmu, kooperácie a komunikácie. V drum circle sú všetci účastníci zapojení a aktívne hrajú - nie je vyžadovaná žiadna hudobná príprava, hrať môže úplne každý.

Dôležitá úloha v drum circle je rola facilitátora - sprievodca hraním, ktorý riadi jednotlivé techniky a vedie kruh. Tento človek spája paralely rytmov a spoločného zážitku z hry do reálneho života - ako využiť týchto techník v reálnom korporátnom prostredí, ako vyťažiť maximum z tohto zážitku pre internú komunikáciu apod. Bez odborného vedenia sa ale tento zážitok môže stať síce dobrú zábavou, ale nemá zásadný vplyv na firemnú komunikáciu a ďalšie požadované výsledky.

Original Rhythm Team Vám ponúka niekoľko modelov team buildingových programov s využitím techník drum circle. Techniky drum circle sú vhodné pre tímy od 8 do 40 osôb a rôzne úrovne projektov prinášajú požadované výsledky: budovanie tímov, komunikácie, kooperácie, leadership, time management, stress management.

Časovo je možné usporiadať techniky drum circle od 1 hodiny do 2 denného intenzívneho workshopu s následným odborným vyhodnotením a navrhnutím ďalšieho postupu pri práci s tímom - team development.

Korporátne bubnovanie – Bubnovanie pre všetkých