Team building

Team building

Budovanie a rozvoj tímov - metódy "drum circle" od 8 do 40 účastníkov.

Spoločné bubnovanie je najstaršou formou budovania, rozvoja tímov a tímovej spolupráce! V Afrike a väčšine kultúr z celého sveta (vrátane slovanských kmeňov) sa používali techniky spoločného bubnovania pred prijatím dôležitého rozhodnutia.

Vďaka spoločnému hraniu sa celá komunita ocitla na rovnakej úrovni, čo umožnilo väčšiu efektivitu v spoločnej komunikácii. Pri spoločnom bubnovanie sú dôležité pravidlá komunikácie ako schopnosť načúvať a schopnosť byť zrozumiteľný (zrozumiteľný), reagovať v pravý čas, nie skôr nie neskôr (načasovanie), schopnosť vedenia ostatných (leadership), vzájomnej pomoci (kooperácia) alebo uvoľnenie napätia (stress management) .

Niet divu, že práve pre tieto funkčné paralely so svetom obchodu sa začali využívať techniky spoločného bubnovania pre rozvoj korporátnych tímov. Vžilo sa označenie tzv drum circle ( kruh bubnov ), čo je forma spoločného bubnovania, ktorá vychádza z atavistických koreňov spoločného kmeňového hrania.

Účastníci sedia v kruhu a hrajú spoločne pod vedením facilitátora na bubny či iné perkusné nástroje. Nejde primárne o vytváranie hudby, ale o spoločný zážitok z hľadania spoločného rytmu, kooperácie a komunikácie. V drum circle sú všetci účastníci zapojení a aktívne hrajú - nie je vyžadovaná žiadna hudobná príprava, hrať môže úplne každý.

Dôležitá úloha v drum circle je rola facilitátora - sprievodca hraním, ktorý riadi jednotlivé techniky a vedie kruh. Tento človek spája paralely rytmov a spoločného zážitku z hry do reálneho života - ako využiť týchto techník v reálnom korporátnom prostredí, ako vyťažiť maximum z tohto zážitku pre internú komunikáciu apod. Bez odborného vedenia sa ale tento zážitok môže stať síce dobrú zábavou, ale nemá zásadný vplyv na firemnú komunikáciu a ďalšie požadované výsledky.

Original Rhythm Team Vám ponúka niekoľko modelov team buildingových programov s využitím techník drum circle. Techniky drum circle sú vhodné pre tímy od 8 do 40 osôb a rôzne úrovne projektov prinášajú požadované výsledky: budovanie tímov, komunikácie, kooperácie, leadership, time management, stress management.

Časovo je možné usporiadať techniky drum circle od 1 hodiny do 2 denného intenzívneho workshopu s následným odborným vyhodnotením a navrhnutím ďalšieho postupu pri práci s tímom - team development.

Ako členovia svetovej profesijnej organizácie "Drum circle facilitators guilt - DCFG", Vám zaručujeme, že naši lektori sú akreditovaní facilitátor týchto techník. To znamená, že okrem silného zážitku spoločného bubnovania uvidíte aj konkrétne výsledky!

Objednajte si ešte dnes ukážkovú hodinu "drum circle" priamo v budove vašej spoločnosti!
www.koproratne-bubnovanie.sk