Original rhythm team

Original rhythm team

"Drumming for The Better World"

Objavenie a využitie energetického potenciálu jednotlivca a spoločnosti prelomenie sociálnych a emocionálnych bariér dosiahnutie atmosféry súhry a jednoty skrze rytmus interakcie na vyššej úrovni.

Original Rhythm Team je vzdelávací projekt zameraný na osobnostný rozvoj, budovanie a rozvoj tímov, komunikáciu, kooperáciu, načasovanie a vedenie ľudí. Používa tzv korporátne bubnovanie a metódy drum circle, pri ktorých všetci účastníci aktívne hrajú na bubon či iný rytmický nástroj.

Original Rhythm Team pôsobí v rámci svojich projektov v korporáciách, neziskovom sektore, v školstve, organizuje tiež otvorené Drum Circle pre širokú verejnosť.

Podľa antropologických výskumov je bubon najstarším nástrojom komunikácie a spoločné bubnovanie je najstaršou formou tímovej komunikácie. Rytmus je univerzálny jazyk, ktorý dokáže presiahnuť rozdiely medzi ľuďmi - národnosť, pohlavie, vek, rasu, profesijné či sociálne rozdiely. Jedná sa o neverbálnej, primárny spôsob komunikácie, ktorý odkrýva zažité stereotypy v komunikácii daného tímu.

Korporátne bubnovanie je v súčasnosti najprogresívnejšou metódou budovania a rozvoja tímov. 60% zo 400 najväčších firiem sveta použilo v roku 2007 tieto techniky k rozvoju svojich tímov (zdroj: FORBES). A toto číslo sa neustále zvyšuje ... Original Rhythm Team prináša ako prvý tento moderný trend do Strednej a Východnej Európy!

Drum circle techniky v USA vytlačili na okraj skôr populárne lanové techniky. Prečo? Pretože lanové techniky, nech budú vykonané seba lepšie, budú vždy umelú, modelovú situácií. Korporátne bubnovanie vychádza z atavismu, reálnych situácií v tímovej komunikácii, ktoré fungujú už tisícky rokov vo všetkých kultúrach sveta.

Ak ste nezomreli pri čítaní týchto riadkov, máte stále svoj srdcový rytmus ... a ste tak pripravení na interakciu s nami!

Vstúpte do sveta Original Rhythm Teamu, ročne s nami bubnujú milióny bubeníkov a nájdite svoj rytmus či rytmus vašej spoločnosti!