Rytmus vašej školy!

Rytmus vašej školy!

Prečo sa bubnuje v školách?

  • upevnenie sociálnych väzieb medzi deťmi
  • nový pohľad na rolu každého jednotlivca v rámci triedneho kolektivu
  • zvyšuje schopnosť koncentrácie (najmä u hyperaktivnych detí, detí s LMD atd.)
  • prevencia proti šikane a agresii
  • sprostredkuje odreagovanie a emocionálne vybitie
  • rozvíja kreativitu a nový prístup k učeniu

Bojujeme za zlepšenie sociálnej klímy triedy, vzájomnej súdržnosti a obojstranného pozitívneho prístupu. Metóda školského bubnovanie tieto požiadavky plne spĺňa.

Ako sa bubnuje v školách?

  • privezieme do školy stovky bubnov a perkusných nástrojov - každý žiak má svoj bubon!
  • v telocvični usporiadame miesto až pre niekoľko sto žiakov
  • z detí vytvoríme do 5 minút rytmický orchester, zahráme i Beethovenovu Ódu na radosť
  • akcia trvá 45 minút, je možné vystriedať počas dopoludnia celú školu, až tisíc žiakov

Školné turné aj tento rok


Spoločné bubnovanie – bubnovanie pre všetkých